ČESKÁ LÉČEBNÁ BYLINNÁ KOSMETIKA


PRODUKTY ÚČINNÉ LÁTKY CERTIFIKÁTY OBJEDNÁVKA
CZECHPHARM s. r.o.
5. května 1058/19
140 00 Praha 4
Tel/fax: +420 241402351
E-mail: czpharm@seznam.cz
www.czechpharm.cz

Firma CZECHPHARM, spol. s r.o. byla založena počátkem r. 1998 odborníky, kteří dříve působili ve vývojových a analytických laboratořích Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii, Léčivech s.p., zdravotnických zařízeních a později ve vysokých pozicích chemicko-farmaceutické firmy Interpharma Praha a.s. (Ing. Petr Taufmann) a distribuční firmy Sanitas a.s.

Počáteční náplní společnosti byla distribuce farmaceutických surovin v malých i velkých balení, k této činnosti firma získala již v září r. 1998 oprávnění vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Czechpharm s.r.o. má stále povolení k distribuci léčivých přípravků, které je udržováno pravidelnými inspekcemi. V minulosti firma vlastnila po určitou dobu také lékárnu.

Postupně se společnost orientovala na obchod, vývoj a menší výrobu aktivních farmaceutických substancí (API) a jejich meziproduktů. Hlavními partnery byla Zentiva a.s., Chemopharma a.s. a další nejen české firmy. Obchodní aktivity společnosti byly dále rozšiřovány o dodávky surovin pro chemický, kosmetický, potravinářský a krmivářský průmysl. Dodavateli surovin byly významné firmy z celého světa, v Evropě nejvíce Německo, v Asii velké indické a čínské společnosti, které byly schopny dodat kvalitní suroviny podle pravidel EU. Díky častým stykům se zahraničím má firma vytvořenu zajímavou databázi dodavatelů a surovin. Hlavní náplní však nadále zůstávala spolupráce na vývoji technologií pro nové generické substance spojená s tvorbou analytické dokumentace a dokumentace správné výrobní praxe (GMP).

Cílem firmy je vlastní výroba v oblasti chemie, farmacie, kosmetiky a potravinových doplňků. Tyto finančně a investičně nákladné záměry je ovšem možno realizovat pouze se strategickými partnery, které firma stále hledá.

Pro záměr vývoje a výroby kosmetických přípravků byla vybrána firma ANIKA-ČR s.r.o., která má patřičné zkušenosti v této oblasti. Dodavatelem aloe vera je brazilská firma JCB.

© 2009-2011 Czechpharm s.r.o.
webmaster